E-learning:

[PR1241] Verpleegtechnische handelingen pakket

Duur 6 maanden 4 dagen
  • vrijdag 8 september 2023
    [SE624]
    6 maanden 4 dagen
    Zelfstudie
    • Educatief materiaal
      Bloedglucosewaarde meten
    • Educatief materiaal
      Button verwisselen
    • Educatief materiaal
      Darmspoelen
    • Educatief materiaal
      Diabetes
    • Educatief materiaal
      Eenmalig katheteriseren
    • Educatief materiaal
      EpiPen
    • Educatief materiaal
      Fraxiparine injecteren
    • Educatief materiaal
      Glucagon injecteren
    • Educatief materiaal
      Hoogopgaand klysma